Verksamhet


Formsprutning av plast-och monteringsarbeten, ombesörjer även tryck.